Kortingsactie
Internet of Things

Internet of Things steeds groter gevaar

Het alsmaar groter wordende Internet of Things (IoT) vormt een toenemende bedreiging voor de online veiligheid. Het aantal met het internet verbonden apparaten in en om ons huis neemt gestaag toe, wat niet alleen ongekende mogelijkheden biedt voor consumenten, maar ook voor cybercriminelen. Het probleem staat inmiddels hoog op de kaart bij Europese instanties als Europol en ENISA, de EU-organisatie die zich bezighoudt met netwerk- en informatiebeveiliging.

Eind vorig jaar organiseerden de twee Europese instanties in Den Haag een conferentie over het onderwerp. Daar stelde men vast dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het aantal aanvallen op het Internet of Things sterk zal toenemen.

Steeds meer apparaten verbonden met internet

Een steeds groter aantal apparaten in ons huishuiden is verbonden met het internet; van IP-camera’s tot kinderspeelgoed en huishoudelijke apparaten. Deze apparaten vormen vaak een zwakke plek binnen een netwerk.

Hackers kunnen deze zwakke plekken gebruiken om zich een toegang tot het netwerk te verschaffen. Apparaten met camera’s en microfoons kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om u te bespioneren. Daarnaast worden uw apparaten ongemerkt gebruikt als onderdeel van zogenoemde botnets. Hackers gebruiken deze zombienetwerken bijvoorbeeld voor DDoS-aanvallen, het minen van cryptomunten en het verspreiden van Trojaanse paarden.

Internet of Things kwetsbaar

De gebrekkige beveiliging van veel apparaten is een belangrijke reden dat het Internet of Things zo kwetsbaar is. Fabrikanten doen er namelijk alles aan om als eerste nieuwe IoT-apparaten uit te brengen, om zodoende snel een deel van de markt te veroveren. Door deze haast wordt het goed beveiligen van het product regelmatig uit het oog verloren. Hierdoor wemelt het van de apparaten die slecht beveiligd zijn.

Dat producenten van IoT-apparaten zo weinig aandacht besteden aan de beveiliging komt ook door de consument; die is slecht op de hoogte van de gevaren en besteedt daardoor bij de aanschaf van een nieuw apparaat nauwelijks aandacht aan de veiligheid.

Risico’s

Volgens Europol en ENISA is het daarom cruciaal dat consumenten zich beter bewust worden van de veiligheidsrisico’s als zij een nieuw apparaat in huis halen. Door het toegenomen gevaar is het bovendien mogelijk dat er nieuwe richtlijnen zullen worden opgesteld met betrekking tot de veiligheidseisen waaraan IoT-apparaten moeten voldoen. Dergelijke richtlijnen bestaan al, maar zijn nog niet wettelijk verplicht.